ÚVOD

Disco club - Čierny orol bol daný do prevádzky pre širokú verejnosť už v rokoch 1987-88 ako jeden z prvých disco klubov v meste Prešov.

Prechádzal rôznymi stupňami vývoja a zároveň aj premenami vplyvom mnohých zanietencov ako: Marián KLUS, Peter HNÁT, Ľudovít BREZINA, Peter DUHAŇ a Marek POPRENDA.

Myslím si, že práca Týchto ľudí posunula klub správnym smerom a napomohla k tomu, že práve Čierny orol si stále dokáže udržať svoje meno a zároveň aj nadšencov, ktorí ho ešte vždy radi navštevujú.

Vieme dobre, že bezchybnosť nie je samozrejmosťou života ani práce, a preto sa snažíme neustále riešiť, či už problémy chodu podniku, tak aj otázku ústretovosti voči zákazníkovi a tiež ako a čím zaujať v budúcnosti.

Som presvedčený, že vačšina z nás cíti bremeno vplyvu ekonomiky na Slovensku, ale aj napriek tomu sa snažíme hľadať spôsoby ako uspieť aj v takto náročnej dobe.

Milí klienti, tešíme sa na mnoho ďalších dní prežitých spoločne s Vami.

PELÉ a MAREK!